Ổ CỨNG VÀ THẺ NHỚ

Ổ CỨNG WESTERN TÍM 1T

1,600,000 

Ổ CỨNG VÀ THẺ NHỚ

Ổ CỨNG WESTERN TÍM 2T

1,900,000 
3,500,000 

Ổ CỨNG VÀ THẺ NHỚ

Ổ CỨNG WESTERN TÍM 4T

3,900,000 

Ổ CỨNG VÀ THẺ NHỚ

Ổ CỨNG WESTERN TÍM 6T

6,500,000 
8,500,000 
12,000,000 
290,000 

Ổ CỨNG VÀ THẺ NHỚ

Ổ CỨNG SEAGATE 500GB

790,000 

Ổ CỨNG VÀ THẺ NHỚ

Ổ CỨNG SEAGATE 1T

1,300,000 

Ổ CỨNG VÀ THẺ NHỚ

Ổ CỨNG SEAGATE 2T

1,600,000 

PHỤ KIỆN

Ổ CỨNG SEAGATE 3T

2,400,000