1,600,000 
2,700,000 
3,500,000 
4,500,000 
6,500,000 
8,500,000 
12,000,000 
290,000 
790,000 

PHỤ KIỆN

Ổ CỨNG SEAGATE 1T

1,300,000 

PHỤ KIỆN

Ổ CỨNG SEAGATE 2T

1,800,000 

PHỤ KIỆN

Ổ CỨNG SEAGATE 3T

2,400,000