Note: Tất Cả Các Dòng Camera Cung Cấp Trong Bảng Báo Giá Này Được Tích Hợp Sẵn Công Nghệ Phát Hiện Chuyển Động Và Gửi Thông Báo Về App Điện Thoại

Ứng Dụng Trong Việc Chống Đột Nhập Hoặc Khoanh Vùng Khu Vực Cần Kiểm Soát Liên Tục. Có Thể Bật Tắt Bằng Phần Mềm Hoặc Hẹn Giờ Tự Động

CAMERA IP WIFI EZVIZ

CAMERA EZVIZ

EZVIZ C1C HD 720P

650,000 
810,000 

CAMERA EZVIZ

EZVIZ C2C HD 720P

870,000 
1,300,000 
940,000 
1,200,000 
1,200,000 

CAMERA IP HIKVISION

1,350,000 
2,648,000 
2,360,000 
3,536,000 
4,832,000 
2,360,000 
2,592,000 
4,240,000 
5,888,000 
2,472,000 
3,360,000 
4,008,000 

CAMERA ANALOG HIKVISION

BỘ CAMERA HD 1.0MPX

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 1 CAMERA HD 1.0Mpx

2,600,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 2 CAMERA HD 1.0Mpx

3,300,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 3 CAMERA HD 1.0Mpx

4,000,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 4 CAMERA HD 1.0Mpx

4,700,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 5 CAMERA HD 1.0Mpx

6,400,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 6 CAMERA HD 1.0Mpx

7,100,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 7 CAMERA HD 1.0Mpx

7,800,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 8 CAMERA HD 1.0Mpx

8,500,000 

BỘ CAMERA FULL HD 2.0MPX

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 1 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

2,900,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 2 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

4,000,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 3 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

5,100,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 4 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

6,200,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 5 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

7,500,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 6 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

8,600,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 7 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

9,700,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 8 CAMERA FULL HD 2.0Mpx

10,800,000 

BỘ CAMERA QUAD HD 2K

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 1 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

4,500,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 2 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

6,000,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 3 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

7,500,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 4 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

9,000,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 5 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

11,500,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 6 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

13,000,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 7 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

14,500,000 

BÁO GIÁ CAMERA TRỌN GÓI

BỘ 8 CAMERA QUAD HD 2K 3.0Mpx

16,000,000